977560300 / 645818361 direccio@sernic.cat

Sector  Particular

Realització de treballs en general en el sector de les vivendes, construcció i decoració, ja sigui en inoxidable o ferro.

Treballs realitzats amb ferro i galvanitzats

Escales –  de tot tipus, ja sigui per interior o exterior, poden anar complementades amb acabats diversos, com vidra, fusta, etc..

Reixes, baranes i fixos –  reixes amb barrots decoratius de forja o xapa , baranes simples o forjades amb diversos acabats,  fixos de lames o amb bandejes o  xapes decoratives, finestres avetibles, etc..

Portes i automatismes – Fabriquem tota classe de portes, automatitzades o no. Portes corraderes, basculants, enrollables, seccionals, avetibles, etc..

Tancaments amb tela metàl·lica –  de tot tipus i tamanys, ja sigui per terreny pla, escalonat o amb pendent. Acabat plastificat o galvanitzat.

Treballs realitzats amb acer inoxidable

Baranes i escales –  de tot tipus, formes i acabats, per exemple amb vidres, fusta, cable d’acer, etc..

Perfils –  Tot tipus de perfils aplicats a fixos, finestres, portes,etc.. amb varis acabats i complementat amb tot tipus de materials

Remats decoratius – Tot tipus de plegats de xapa per remats decoratius , ja siguin socols,remats de paret o altres treballs relacionats, amb acabats satinats o polits

Poligon Industrial Borges C/Industria, Parcela G Les Borges del Camp (Tarragona)

645 818 361

977 560 300